Hakkında

Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Devlet Konservatuvarı 01.12.2006 tarihinde kurulmuştur. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında, öğretim kadrosunda 2 Prof., 2 Yrd.Doç.Dr. 2 Arş. Gör. ve 1 Ders ücretli öğretim elemanı (MEB öğretmen) bulundurmaktadır. 

Devlet Konservatuvarında Sahne Sanatları, Müzik, Türk Müziği ve Müzikoloji Bölümleri bulunmaktadır. 2012-203 eğitim öğretim yılı itibariyle sadece Sahne Sanatları Bölümü öğrenci almaktadır. Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı 1. ve 2. sınıf öğrencileri aktif olarak eğitim görmektedirler.

Konservatuvarımız Sahne Sanatları Bölümünde öğrencilerimiz çeşitli müzik alan derslerinin yanında, çalgı olarak sadece piyano çalmayı öğrenmektedirler. İleriki yıllarda farklı nitelikte öğretim elemanı sayımızın artması ile birlikte birçok branşda (Bağlama, kanun, keman, viyola, viyolonsel, orf çalgıları vb. ) çalgı eğitiminin de verilmesi düşünülmektedir.